Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, (GIẦY THỂ THAO + BĂNG KEO CÁC LOẠI)

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 09:59 03/07/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Đội QLTT Số 3 - Cục QLTT tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: QL 1A, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh

Địa chỉ: Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 08/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Bảo MinhSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 29/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 06/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Điều kiện: Đối tượng tham gia đấu giá là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá, trừ trường hợp được quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016. - Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu Quy chế đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định, nộp hồ sơ đấu giá bao gồm: Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá, giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân bản sao để lưu hồ sơ.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 05/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 07/07/2022

File đính kèm: