Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng hiệu lực
{{(listData.pageNumber - 1) * listData.numberPerPage + $index + 1}} {{item.code}} {{item.title}} {{item.legislatureName}} {{item.publicDate|date:'dd/MM/yyyy' : '+700'}} {{item.effective|date:'dd/MM/yyyy' : '+700'}} Chưa có hiệu lực Còn hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực một phần