Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Thông tin phản ánh từ người dân, doanh nghiệp

DANH SÁCH THÔNG TIN PHẢN ÁNH
{{item.title}}
{{item.content}}
Người gửi: {{item.fullname}}
Ngày gửi phản ánh: {{item.genDate|date:'dd/MM/yyyy' : '+700'}}