Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Hướng dẫn công khai về việc lựa chọn tổ chức ĐGTS

Tài liệu hướng dẫn chi tiết

Bước 1:
Từ Trang chủ, Người có tài sản tiến hành Đăng nhập tài khoản vào hệ thống

Bước 2
Sau khi đăng nhập thành công, Người có tài sản chọn [THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC LỰA CHỌN TCĐG] tiến hành nhập thông tin theo mẫu (những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập). Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn Tiếp tục.

Bước 3
Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận thông tin. Người có tài sản xác nhận lại thông tin, tiến hành đăng thông báo

Bước 4
Thông tin duyệt hiển thị công khai/ không cho phép công khai Thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức ĐGTS sẽ được gửi vào tài khoản đăng thông báo. Trường hợp thông báo có nội dung không phù hợp, người có tài sản sẽ nhận được phản hồi về lý do không cho phép công khai thông báo