Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản:  Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 323, tờ bản đồ số 11, diện tích 1002,1 m2, mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm.  Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở: Nhà một tầng, móng cột dầm, pê tông cốt thép, tường bao che, tường ngăn xâ...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 09:17 28/02/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú
Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 23/03/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh Tây Nam - Chi nhánh Bến Tre: số 3E1 khu phố Mỹ Tân, phường 7, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 14/02/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 20/03/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Tây Nam - Chi nhánh Bến Tre. - Điều kiện: Đối tượng được tham gia đấu giá phải là đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với loại đất và tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật và phải không thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật thi hành án dân sự và khoản 4 Điều 38 Luật số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, của Quốc Hội về đấu giá tài sản. - Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá (do Công ty đấu giá Tây Nam phát hành), nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước mua tài sản trong thời hạn quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 20/03/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 22/03/2023

File đính kèm: