Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2023. Bến đò An Nhơn (Phường 6) – Tân Thuận Đông. Thời gian khai thác: 03 năm (kể từ 00 giờ ngày trúng đấu giá đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025).,Quyền khai thác dịch vụ sử ...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 09:16 28/02/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Lãnh
Địa chỉ: Số 03, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Miền Tây

Địa chỉ: Số 66, đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 08/03/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Chính trị thành phố Cao Lãnh – Số 01C Đường Nguyễn Thị Lựu, phường 4 thành phố Cao Lãnh.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 27/02/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 15:00 06/03/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức có đủ điều kiện theo Điều 38 của Luật Đấu giá năm 2016 liên hệ trực tiếp Công ty để mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Người đăng ký tham gia đấu giá phải xem kỹ hồ sơ, quy chế đấu giá trước khi đăng ký, phải tuân thủ đúng theo quy định về đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 03/03/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 15:00 07/03/2023

File đính kèm: