Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản của Lý Phước Duyên, tại ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang. Gồm: QSDĐ diện tích 140,9m2 đất ở tại nông thôn; thuộc thửa số 57, tờ BĐ số 20; GCN số CH04972 ngày 13/4/2016. Nhà ở gắn liền trên đất DT 122,6m2.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 09:18 28/02/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên
Địa chỉ: Tổ 13, khóm Đông Hưng, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển

Địa chỉ: Số 17, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 17/03/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển, địa chỉ: số 17, (đường dự định), khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 23/02/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 14/03/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

"Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển, địa chỉ: số 17, (đường dự định), khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo thời gian quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 14/03/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 16/03/2023

File đính kèm: