Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản của Nguyễn Phước Giàu, tại xã Mỹ Hiệp, H.Chợ Mới, An Giang: Quyền sử dụng đất, diện tích: 1.881m2 đất chuyên trồng lúa nước; thuộc thửa số 24; tờ BĐ số 95; GCN số CS04655 ngày 18/02/2020). Cây trồng trên đất: 168 cây Xoài.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 09:18 28/02/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới
Địa chỉ: ấp Long Hòa, TT.Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển

Địa chỉ: Số 17, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 17/03/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Phát Triển, địa chỉ: số 17, (đường dự định), khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 23/02/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 14/03/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

"Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: số 17, (đường dự định), khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo thời gian quy định. Đối với đất trồng lúa: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải được UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp và có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp."


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 14/03/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 16/03/2023

File đính kèm: