Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Máy đào bánh xích, nhãn hiệu HYUNDAI ROBEX 450LC-7

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 11:03 09/07/2021

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng
Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, phường Lạch Tray

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco

Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 26/07/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải PhòngSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 09/07/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 23/07/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện quy định; nộp hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn tại thông báo này


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 21/07/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 23/07/2021

File đính kèm: