Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng 17 thửa đất tại Kho lương thực (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 08:18 10/03/2021

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm quản lý đất đai huyện Tuần Giáo.
Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Đội 4, xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 01/04/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo. Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện BiênSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 10/03/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 29/03/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tất cả hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm quản lý đất đai huyện Tuần Giáo. Trừ những hộ gia đình, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 29/03/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 31/03/2021

File đính kèm: