Bộ tư pháp
Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất Kho lương thực (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (gồm 06 thửa đất)

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 15:28 25/11/2020

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo
Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Địa chỉ: Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 14/12/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Nhà khách UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện BiênSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 28/11/2020      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 11/12/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời gian quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 09/12/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 11/12/2020

File đính kèm: