Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất đối với lô đất có tổng diện tích 5.000 m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI 210275, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: T00539 do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/03/2008, chủ sử dụng đất là Công ty TNHH Đầu tư Khải Đệ (Việt...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 12:02 18/10/2021

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hải Phòng
Địa chỉ: Số 07 đường Lạch Tray.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 11/11/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 21/10/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 08/11/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Người tham gia đấu giá phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản; Đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 08/11/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 10/11/2021

File đính kèm: