Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (gồm 05 thửa đất với tổng diện tích ...

Ghi chú: Thông báo công khai
Ngày đăng công khai: 14:55 28/04/2020

Thông báo liên quan

{{$index==0?"Thông báo công khai": 'Thông báo đính chính lần ' + ($index)}} ngày ({{item.publishTime1|date:'dd/MM/yyyy'}})

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Địa chỉ: Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 20/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Nhà khách UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện BiênSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 04/05/2020      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 01:00 15/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời gian quy định


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 15/05/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 11:00 19/05/2020

File đính kèm: