Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với khu đất thực hiện Dự án đầu tư và kinh doanh sân gôn thuộc quy hoạch Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng có tổng diện tích: 1.358.017,88 m2.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 16:38 09/02/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 01 Trần Bình Trọng

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 28/02/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 11/02/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 15:00 25/02/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với khu đất thực hiện Dự án đầu tư và kinh doanh sân gôn thuộc quy hoạch Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 23/02/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 15:00 25/02/2022

File đính kèm: