Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại Tổ dân phố 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. - Số lượng: 01 lô đất; Diện tích: 426,77 m2 - Hạ tầng kỹ thuật: dùng chung hạ tầng kỹ thuật sẵn có. - Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ. - Hình thức...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 15:44 20/10/2021

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND huyện Cát Hải
Địa chỉ: số 1 Hà Sen, thị trấn Cát Bà

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nhân Hòa

Địa chỉ: 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 11/11/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: số 1 Hà Sen, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 20/11/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 08/11/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Khách hàng làm thủ tục tham gia đấu giá theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 08/11/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:59 10/11/2021

File đính kèm: