Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 70-02, tờ bản đồ số VĐ-2(303591-4-(b), diện tích 79,2 m2 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH319051 do Ủy ban nhân dân quận Kiế...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 16:50 19/10/2021

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi Cục Thi hành án dân sự quận Kiến An
Địa chỉ: Số 570 Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:30 11/11/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 22/10/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 08/11/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 08/11/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 10/11/2021

File đính kèm: