Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân gồm 36 lô đất có tổng diện tích: 4.928,3 m2.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 09:53 29/09/2021

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy.
Địa chỉ: Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 19/10/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 02/10/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 16/10/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 15/10/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 18/10/2021

File đính kèm: