Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tàu biển Văn Minh 68, trọng tải toàn phần: 7809.80 MT, Hô hiệu/Số IMO: 3WII9/9669641, Số đăng ký: VN-3750-VT do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 11 tháng 11 năm 2014, chủ sở hữu: Công ty TNHH Thương mại Văn Minh.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 09:40 06/07/2021

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên.
Địa chỉ: Xóm 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 15:30 23/07/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty CP Cơ khí Bắc Sông Cấm; Địa chỉ: Thôn 6, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
{{(pagePropertyInfo.pageNumber - 1) * pagePropertyInfo.numberPerPage + $index + 1}} {{item.propertyName}} {{item.propertyAmount}} {{item.propertyPlace}} {{item.propertyStartPrice > 0 ? item.propertyStartPrice : null|number}} {{item.depositUnit == 0 && item.propertyStartPrice > 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : ""}} {{item.deposit|number}} {{item.depositUnit == 0 ? "VNĐ" : item.depositUnit == 2 ? "USD" : "%"}} {{item.detail}}

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 09/07/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 20/07/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 20/07/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 22/07/2021

File đính kèm: